autogeno zavarivanje


autogeno zavarivanje
• gas welding
• autogenous

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.

Look at other dictionaries:

  • autogen — àutogēn prid. <odr. ī> DEFINICIJA koji nastaje sam od sebe; iskonski, samodjelatan, samorodan SINTAGMA autogeni trening psih. sistematski postupak mišićnog i psihičkog opuštanja; autogeno rezanje rezanje metala pomoću plamena acetilena uz… …   Hrvatski jezični portal

  • Daniellov — (izg. dènielov) prid. DEFINICIJA ob. u: SINTAGMA Daniellov plamenik postiže temperaturu do 3100 °C, upotrebljava se za autogeno zavarivanje ETIMOLOGIJA vidi Daniell …   Hrvatski jezični portal

  • acetilen — acetìlēn m <G acetiléna> DEFINICIJA kem. HC≡CH, bezbojan i goriv, a pod tlakom i eksplozivan plin, nezasićeni ugljikovodik, služi za rasvjetu i postizanje visoke temperature (autogeno zavarivanje); etin ETIMOLOGIJA lat. acetum: ocat,… …   Hrvatski jezični portal